martes, 25 de enero de 2011


O 71% DAS INVESTIGADORAS DAS EMPRESAS OU DO SISTEMA PÚBLICO NON TEÑEN FILLOS NIN FILLAS.
Casi un 67% do persoal de ambos sexos que traballa no ámbito científico público ou privado non ten descendencia, e esta porcentaxe aumenta ata o 71% no caso das mulleres. A maioría dos e das traballadoras ven insuficientes as medidas de conciliación. unha de cada catro mulleres pensan que sexa posible que abandonen a súa carreira profesional por cuestións familiares, fronte a un 7% de homes que pensen que lles poida pasar esta situación.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas