martes, 25 de enero de 2011


A DISCRIMINACIÓN DA MULLER FAISE VISIBLE NA CIENCIA
As investigadoras galegas teñen maior formación que os homes pero peores contratos e soldos como consecuencia dos peores postos que ocupan. Os postos directivos están reservados nun 71% para os homes e un 62% dos becarios son mulleres.
Casi un 26% dos investigadores cobran máis de 2500 euros mensuais, porcentaxe que cae ata o 15,5% no caso das científicas. Polo contrario o 11% das mulleres perciben menos de 900 euros fronte a un 5% dos homes.
A secretaria xeral sontén que hai dous tipos de discriminación:
- A horizontal: Pola que as mulleres se concentran en disciplinas consideradas máis femininas
- A vertical: Nunha situación de igual formación, as investigadoras están nun nivel maís baixo na escala.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas