jueves, 20 de enero de 2011


No DOG do 19 de xaneiro convocáronse as axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero.
Para optar a estas axudas as mulleres deben de acreditar a súa condición de víctima de violencia de xénero, teer cesado a conviviencia co agresor dentro dos doce meses anterioress á data de presentación da solicitude, estar empadroada na Comunidade Atuónoma de Galicia e percibir uns ingresos mensuais iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente.
A cuantía das axudas vai a depender da situación persoal da muller pero con caracter xeral vai dende os 600 euros durante un máximo de doce mensualidades.
O prazo de presentación rematá o 31 de outubro de 2011.
Para máis información podedes acodir ao CIM de Teo.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas