viernes, 19 de febrero de 2010


Do 1 ao 10: de 10:30 a 12:30 na aula de informática. Obradoiro de informática: iniciación ao WORD. Destinado a mulleres maiores de 16 anos.
Do 8 ao 10: de 12:00 a 13:00 na aula de informática. Obradoiro de xestión telemática. Destinado a mulleres maiores de idade. Non se precisan coñecementoes previos de informática.
Día 8: as 19:30 Homenaxe a Clara Campoamor, principal impulsora do sufraxio universal en España, coa colocación dunha placa na rúa que leva o seu nome (fronte ao Eroski).
Días 9,10,11,16 e 17: de 17:00 a 19:00 na Ramallosa (na antiga aula de informática) obradoiro de educación paraa a saúde. Destinado a mulleres.
Día 9,10,11,16 e 17: de 17:00 a 19:00 na Ramallosa (na antiga aula de informática) obradoiro deeducación para a saúde. Destinado a mulleres.
Día 10: ás 20:00 na Mediateca do Grilo, Cacheiras. Charla, "2010, situación da muller no mercado laboral".
20:10 Evolución das mulleres no proceso de incorporación ao mercado laboral. Chelo Cajide, directora do CIM
20:45 Reflexiones sobre a orixe das desigualdes no ámbito da empresa e avances en materia de igualdade. Diego Viña. Axente de Emprego e de Desenvolvemento local de Teo.
Día 11: Ás 20:00 na Mediateca do Grilo: escola de nais e pais: "educando en igualdade".Cacheiras
Día 16: ás 19:30 no Local de Ensaio de Calo (Antiga escola da Tomada) Seminario de motivación emprendedora para a muller. Bic Galicia.
Nos centros educativos se levarán a cabo diversos obradoiros para conmemorar a data.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas