martes, 24 de febrero de 2009A Comisión de Igualdade do Congreso dos Diputados e Diputadas, aprobou o 18 deste mes a proposta para despenalizar a interrupción voluntaria do embarazo. Agora o informe trasladarase ao Goberno para a elaboración dun proxecto de Lei do aborto que terá en conta as recomentacións da comisión de expertos convocada polo Ministerio de Igualdade.

Establécese un período no que as mulleres poden interromper o embarazo sen alegar causa, e unha serie de "indicacións", como que exista un grave perigo para a embarazada ou graves anomalías, malformacións ou enfermidades no feto, que permitirán abortar mási aló dese prazo.

No texto tamén se precesa que as xóvenes de máis de 16 anos non precisarán contar co consentimetno dos seus proxenitores para someterse a esta práctica.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas