miércoles, 18 de febrero de 2009A Fundación Mulleres oferta un curso de Creación de empresas. Trátase dun curso semipresencial de 100 horas con acompañamento na elaboración do plan de empresa. O curso comeza o 31 de marzo e remata o 11 de xuño e o seu desenrolo é como segue:

- Traballo on line personalizado a través da plataforma onde deberá ir colgaldo os exercicios do curso e a través da que poderá consultar a teoría do mesmo.

- 5 sesións presenciais que se levarán a cabo na cidade da Coruña, onde se plantearán casos reais levados a cabo por outras emprendedoras.

- O curso irá acompañado de tutorías personalizadas.

O curso é totalmente gratuíto e o finalizar otorgaráselle un certificado das horas do mesmo. Para inscribirse farase por teléfono 981294097 ou nas direccións: beatriz.blanco@fundacionmujeres.es ; berta.lema@fundacionmujeres.es

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas