miércoles, 30 de septiembre de 2009


As familias monoparentais catalanas disporán a partir do 15 de novembro dun carné específico, pioneiro en España, que lles otorgará as mesmas ventaxas que teñen as familias numerosas, como descontos en compras nalgúns establecementos ou a prioridade á hora de entrar en escolas e institutos.
Este título, do que se editará un colectivo e outro individual para cada un dos miembros da familia, poderán solicitalo nais ou pais solteiros, viuvos ou viuvas, e divorciados ou separados con nenos que non perciban ninguhna pensión complementaria e cun nivel baixo de renta. Ademáis, se consideran tamén familias monoparentais aquelas formadas por un neno e unha persoa que padeceu a violencia machista, foi abandonada, ou permaneceu durante un ano ou máis en prisión ou nun hospital. Para poder manter o título de familias numerosas, os fillos e fillas integrantes das mesmas deben ter menos de 21 anos, aínda que poden llegar aos 25 se estudian. No caso de que un dos fillos ou fillas teña algunha discapacidade, non existe este límite de tempo.
Entre outras ventaxas económicas, o carné permitirá co tempo a estas familias, según explicou onte Capdevila, poder realizar compras con desconto nuns 600 establecimientos de todo tipo e á hora de acceder a un piso de protección oficial, neste último caso sempre que se cumplan os requisitos económicos.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas