miércoles, 9 de marzo de 2011


Elas tardan máis en acceder a un posto de traballo e o fan en condicións máis precarias.
Os datos evidencian unha caída do 0,7% no número de mulleres afiliadas á seguridade social na Comarca entre o ano 2009 e 2010. Entre as mulleres hai unha forte concentración de desemprego no sector servicios, xa que das 10.685 desempregadas rexistradas, 7231 están nese sector.
Entre os homes a contratación indefinida é dun 8,4%, mentras que entre as mulleres está nun 7,8%.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas