martes, 18 de mayo de 2010


No DOGA do 11 de maio de 2010 publicouse a resolución do 7 de maio de 2010, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas.
Poderán solicitar estas estadías mulleres que:
- Con fillos ou fillas entre 2 e 12 anos
- Estean domiciliadas na Comunidade Autónoma Galega e no caso de mulleres estranxeiras, ter permiso de residencia.
- Dispoñer dunha renda que, tendo en conta todos os ingresos do conxunto da unidade familiar, divididos polo número de membors que a compoñen, non supere o salario mínimo interprofesional (SMI)
- Non padecer ela, nin os fillos ou fillas que a acompañen, enfermidade que requira illamento e/ou que impida a nomal convivencia.
O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 12 de xuño de 2010.
Para máis información podedes acodir ao CIM ou preguntar por Chelo

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas