lunes, 10 de mayo de 2010


NO DOGA de hoxe saleu a orde do 3 de maio de 2010 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamenteo único por fillas e fillos menores de 3 anos para o ano 2010.
Poderán beneficiarse desta axuda aquelas persoas que teñan un fillo ou filla menos de 3 anos a 1 de xaneiro de 2010 e que nin a persoa solicitante nin ningún membro da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas. Deberán residir en Galicia.
A contía da prestación é de 360 euros e o prazo para solicitala remata o vindeiro 21 de xuño.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas