martes, 12 de junio de 2012

No DOG do día de hoxe saen publicadas as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á reducción da xornada de traballo.
Estas axudas están destinadas a aqueles homes que reduciran a súa xornada laboral entre o 1 de maio e o 31 de decembro de 2011 para o coidado do seu fillo ou filla menor de 3 anos ou de ata 12 se ten unha minusvalía igual ou superior ao 33%. A contía das axudas ven determinada polo tempo e pola reducción do horario de traballo.
O prazo de solicitude destas axudas remata o vindeiro 13 de xullo.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas