martes, 26 de junio de 2012

No BOP do 7 de xuño saen publicadas as bases reguladoras das subvencións a entidades promotoras da igualdade de xénero e asociacións que desenvolvan actividades no ámbito dos servizos sociais sen ánimo de lucro.
Serán beneficiarias destas axudas as entidades educativas, asociacións de pais e nais, asociacións promotoras da igualdade de xénero e asociacións que desenvolvan actividades no ámbtio dos servizos sociais, todas elas sen ánimo de lucro, con domicilio social no Concello de Teo e inscritas no Rexistro de Asociacións do Concello de Teo.
As solicitudes presentaranse, no Rexistro Xeral do Concello no prazo de 30 días naturais, contados dende o día seguinte da publiciación das bases; ata o 7 de xullo de 2012.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas