martes, 26 de junio de 2012

No BOE do 18 de xuño saen convocadas as axudas á pequena e mediana empresa e outras entidades para a elaboración e implantación de planes de igualdade, correspondentes ao ano 2012.
Poderán ser beneficiarias ás empresas, sociedades cooperativas, comunidades de béns, asociacións e fundacións de entre 30 e 250 traballadores e traballadoras que, no ámbito das relacións laborais, adopten por primeira vez un plan de igualdade tendente a alcanzar na súa organización a igualdade de trato e oportunidades entre homes e mulleres e a eliminar a discriminación por razón de sexo.

O prazo de presentación será de 20 días naturais contados a partid do día seguinte ao da publicación da convocatoria no BOE, ata o 7 de xullo.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas