lunes, 13 de febrero de 2012

O GOERNO QUERE UNHA REDE DE VOLUNTARIADO DE AXUDA A MULLERES MALTRATADAS

A Ministra de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade, Ana Mato, anunciou a súa intención de crear unha rede de voluntariado para mulleres maltratadas e os seus fillos e fillas. A Federación de Mulleres Progresistas está de acordo con esta rede, sempre e cando non supoña a desaparición de postos de traballo; é necesario que este colectivo esté atendido por persoal cualificado. A nova estratexia contra a violencia machista, incluirá tamén unha comisión interministerial composta polos ministerios de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade, Xusticia, Interior e emprego y seguridade social.
No terreno laboral promoverase un plan estatal de garderías nos centros de traballo para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, que incluirá incentivos fiscais para aquelas empresas que adopten medidas neste ámbito.
A reforma laboral contará cun plan de emprego para as mulleres que busca axudar aos 2,3 millóns de mulleres que están no paro.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas