jueves, 23 de febrero de 2012

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

No DOG do mércores 15 de febreiro, saliron publicadas as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menore de tres anos para o ano 2012.
Poderán ser beneficiarias destas axudas aquelas persoas que teñan fillos/as menores de tres anos a 1 de xaniero de 2012 e que, duranto o ano 2010, nin elas nin ningún membro da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas corresponde a este período, nin a tivesen presentada de xeito voluntario aínda sen estar obrigados a iso.
No caso de fillos/as adoptados/as ou acollidos/as entre o 31 de decembro de 2010 e o 31 de decembro de 2011, a prestación conderase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.
A prestación consistirá nun pagamento único por cada fillo/a menor de tres anos, sendo a contía da prestación de 360 euros por cada fillo/a.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas