martes, 16 de agosto de 2011
Igualdade inicia en setembro un servizo xurídico on line para mulleres víctimas de violencia de xénero.


O obxectivo deste servizo é facilitarlle as mulleres o coñecemento dos seus dereitos e axudarlles así a que adopten as decisións máis axeitas en cada momento.


O servicio xurídico on line permitirá ofrecer resposta en tempo real a consultas sobre lexislación, violencia de xénero, conciliación, dereito de familia, agresións ou acoso sexual, entre outras, asegurando a confidencialidade.


O novo sistema on line terá ademais funcionalidade de xerar un rexistro de información a partires dos datos relativos a cada consulta realizada, coa finalidade do seu posterior tratamento estadístico.


As consultas a través deste servizo poden ser complementarias ás que se prestan de xeito presencial nos 78 centros de información ás mulleres, CIM, repartidos por toda Galicia, garantindo o anonimato e a confidencialidade cando así o desexe a muller.


O servizo será accesible a través da páxina www.igualdade.xunta.es


No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas