lunes, 21 de febrero de 2011


DECÁLOGO SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL
3.-A educación sexual non consiste só en adquirir coñecementos sobre a sexualidade.
A información é unha parte da educación, pero non a única. Non a esencial. A educación afecta a tódalas dimensións das persoas. Ten que ver coa esfera dos sentimentos, das actitudes e dos valores.
Saber moitas cousas sobre a sexualidade non significa que sepamos vivila de forma satisfactoria e plena, non leva consigo que sepamos aceptarnos e que sepamos relacionarnos cos demais.
A verdadeira educación ten un carácter integral. Refírese a todalas dimensións da persoa. O coñecemento é necesario, pero non suficiente.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas