miércoles, 15 de julio de 2009No DOGA de hoxe se convocan estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas. O obxetivo desta axuda é facilitarlles ás mulleres que teñan fillas ou fillos menores exclusivamente ao seu cargo un espazo e un tempo de ocio. As estadías serán de 8 días (7 noites) en réxime de pensión completa, preferentemente entre o 20 de agosto e o 10 de setembro.

Os requisitos para poder solicitar esta axuda son:

-Ter fillos/as en idades comprendidas entre os 2 e os 12 anos

-Estar domiciliadas na Comunidade Autónoma Galega

-Dispoñer dunha renda que dividida polo número de membros que a compoñen, non supere o salario mínimo interprofesional (624€)

- Non padecer nin ela nin os seus fillos/as unha enfermidade que requira illamento e/ou impida a normal convivencia.

O prazo para presentar a documentación remata o vindeiro 26 de xullo.

Para máis información podedes acodir o CIM ou a servizos sociais.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas