miércoles, 8 de julio de 2009Nestes días veúnos concedida unha subvención, cofinanciada polo Servizo Galego de Igualdade e polo Fondo Social Europeo, ao Concello de Teo para levar a cabo o curso de Atención a persoas dependentes.

O curso terá unha duración de 200 horas e será totalmente gratuíto. As destinatarias serán mulleres residentes en Galicia maiores de idade ou emancipadas.

O curso comenzará o 1 de setembro e rematará o 27 de outubro en horario de 9:00 a 14:00. Para máis información podedes chamar o CIM do Concello de Teo ó teléfono 981 809707 e preguntar por Chelo

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas