jueves, 16 de abril de 2009O pasado 3 de abril publicouse no DOGA as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagametno único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2009.

As persoas beneficiarias desta prestación son aquelas que teñan fillos ou fillas menores de 3 anos na data do 1 de xaneiro de 2009 (nacidos entre o 02-01-2006 e o 01-01-2009) e non teñan obriga de facer a declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas.

No caso de que as fillas ou fillos sexan adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2007 e o 31 de decembro de 2008, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da inscripción da adopción ou do acollemento no Rexistro Civil.

O prazo para solicitar esta prestación remata o vindeiro 13 de maio.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas