jueves, 26 de marzo de 2009Xa se publicou no DOGA nº57 do 24 de marzo a resolución que regula as bases para a concesión de axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero, o chamado "salario da liberdade".

A finalidade desta axuda é proporcionarlles apoio económico ás mulleres que sofren violencia de xénero para lles garantir unhas condicións suficientes de independencia económica respecto do agresor que lles posibilite dar o primeiro paso ou consolidar a ruptura dunha situación na que corren perigo.

As mulleres que acrediten a condición de vítima de violencia de xénero poderán optar a cobrar unha axuda que poderá ser de ata 600 euros durante un máximo de 12 mensualidades.

Para máis información podedes acodir ó CIM

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas