lunes, 8 de septiembre de 2008Dende a fundación mulleres ofértanse cursos de formación on-line e semipresencial gratuítos. Os cursos son: Creación de empresas, administración de empresas, técnicas de comunicación y negociación, gestión económico-financiera, atención á clientela e un taller de comunicación e negociación bancaria.

Para máis información podedes acceder á páxina www.fundacionmujeres.es

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas