jueves, 5 de agosto de 2010

Hoxe publícanse no DOG a resolución do 30 de xullo de 2010, da Secretaría Xeral de Igualdade, das subvencións destinadas a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de programas de apoio a mulleres xestantes e/ou lactatnes con fillas/os menores de tres anos.
Estas subvencións están orientadas ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de apoio a mulleres xestatnes e lactantes e con fillas/os menores de 3 anos, en situación de posible vulnerabilidade social e/ou laboral, e dirixidos a evitar a exclusión destas mulleres promovendo accións para o seu desenvolvemento persoal, familiar e laboral.
Son accións subvencionables por exemplo os programas de información sobre os recursos existentes, os de orientación, asesoramento e búsqueda de emprego ou de acompañamento social que inclúan, entre outras, medidas de apoio paicolóxico que permitan superar as cargas emocionais que poida provocar a situación de embarazo ou maternidade.
O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o vindeiro 6 de setembro.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas