miércoles, 6 de mayo de 2009Dunha entrevista feita ó fiscal do xulgado de violencia sobre a muller de Marbella podemos destacar o seguinte: A importancia que ten o testimuño dos menores que conviven cas mulleres maltratadas que aínda que en moitos casos non sofren a violencia directamente, sí son víctimas da situación, que vai a repercutir negativamente no seu desenrolo. Os nenos e nenas máis pequenos son moi claros á hora de expoñer as situacións, pero xa a partir de 12 ou 13 anos toman partido por un dos seus proxenitores e temos que examinar o concepto qeu teñen do seu pai e da súa nai para que a súa testemuña sexa pura. Aclara que cada vez os maltratadores son máis xóvenes, atopámonos con xovenes de 18 e 19 anos que non lle teñen respeto a vida allea e non teñen sentimentos de culpabilidade. Mantén que o problema tense que tratar dende a educación, aínda que todas as medidas que se toman a nivel legal sexan necesarias, pero si dende pequenos non se fai unha política en igualdade e en valores, non conseguiremos nada. As denuncias falsas di que existen pero nunha porcentaxe moi baixa, o que ven a demostrar o que cada vez se di máis, que cando unha muller denuncia unha situación de malos tratos, casi sempre é certa. Por último tamén destaca que na actualidade aínda que se pense que a sociedade está moi receptiva a estes casos e se implique na súa denuncia non é certo, aínda son poucos os casos de veciños e veciñas que denuncien a posible existencia de estes casos.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas