miércoles, 21 de enero de 2009

O luns 19 a secretaría xeral da igualdade presentou unha nova aplicación informática creada en colaboración coa Consellería de Industria para evitar a linguaxe sexista nos textos administrativos. A aplicación chámase Exeria e pretende ser un diccionario e glosario lingüístico de linguaxe non sexista que detecte sesgos de xénero nos documentos admistrativos e ofrezca hasta 5 alternativas de cambio que se realizarán no momento.

A nova aplicación xa está disponible na dirección: http://www.exeria.net dende a cal se pode descargar de xeito gratuíto

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas