miércoles, 21 de enero de 2009No BOE do mércores 10 de decembro de 2008, publicouse o Real Decreto 1917/2008, de 21 de novembro, polo qeu se aproba o programa de inserción sociolaboral para mulleres víctimas de violencia de xénero. O obxectivo deste real decreto é a aprobación dun programa de inserción sociolaboral para mulleres vícitmas de violencia de xénero, inscritas como demandantes de emprego.

Algunas das medidas de actuación son:

-Itinerario de inserción sociolaboral, individualizado e realizado por persoal especializado.

-Programa formativo específico para favorecer a inserción sociolaboral por conta allea.

- Incentivos para favorecer o inicio da nova actividade por conta propia.

- Incentivos para as empresas que contraten a víctimas de violencia de xénero.

- Incentivos para facilitar a movilidade xeográfica

Según o Real Decreto, as Administracións Públicas competentes en materia de emprego, establecerán puntos de atención ás vítimas de violencia de xénero, nos que a atención que se preste a ditas mulleres será especializada e confidencial.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Esta muy bien, ahora solo queda que sea efectivo y que realmente se tengan los medios necesarios para llevaro a cabo. De nada sirve plasmarlo en un papel si luego no se va a hacer.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas