martes, 15 de abril de 2008


O Ministerio de traballo en colaboración co Instituto da muller, abreu o prazo para solicitar cursos de formación en informática:
- Windows XP e Internet

- Contaplus

- Microsoft Office

- Creacion de Páginas Web
O Programa de Teleformación, impulsado polo Instituto da Muller, persigue un doble obxetivo: por un lado, acercar o mundo das Novas Tecnologías ás mulleres e, por outro lado, adaptar os coñecementos das mulleres ás modificacions que as Novas Tecnoloxías da Información e da Comunicación impoñen no mercado laboral.

Características dos cursos:
Os cursos, desenrolados a través de Internet, contan con profesorado, tutorias individualizadas que prestarán asistencia técnica e metodolóxica ós alumnos.
Son Cursos gratutitos, só é necesario ter equipamiento informatico e acceso a internet
Solamente se poderá optar a un curso por convocatoria
CURSOS GRATUÍTOS

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas