miércoles, 18 de mayo de 2011

O PLAN REDING
É unha proposta da Comisión Europea que busca garantir a protección das víctimas de todo tipo de violencia nos países da Unión Europea. As víctimas terán un certificado acreditativo que a persoa deberá traducir á lingua do país ao que van viaxar (primeiro dos inconvintes). Outro dos inconvintes que presenta o borrador deste plan é que a persoa que reciba este certificado deberá contactar coas autoridades do país onde vai a viaxar; non será unha comunicación oficial, senón da persoa a protexer con cada unha das xurisdiccións. E por último o Estado de destino da víctima, estará obrigado a informar ao agresor de datos que presumiblemente a víctima non lle querería revelar.
Na xustiza española, cando existe orde de afastamento, o xuíz pode determinar que os datos da nova dirección da víctima, permanezan ocultos.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas