jueves, 16 de septiembre de 2010


A comunicación da Comisión ao Consello e ao Parlamento, pola que se establece para o período 2007-2013 un programa marco de dereitos fundamentais e xusticia, dispón que a loita contra a violencia de xénero que sofren as mulleres, a infancia e a xuventude desempeña un papel importante como parte do esforzo para crear un verdadeiro espacio de liberdade, seguridade e xusticia.
A protección das mulleres víctimas de violencia de xénero é unha medida contemplada nas lexislacións de todos os estados membros da Unión Europea, pero a súa eficacia limítase ao Estado que a acordou. A proposta da creación da Orden Europea de Protección, conocida como a Euro orden, permitiría extender as órdes de alonxamento e demáis medidas de protección acordadas nun país comunitario, a outro país tamén comunitario.
A finalidade é que a persoa pretexida reciba no Estado membro ao que se traslada a mesma ou similiar protección que tiña no país onde se adoptou.
Esta medida foi remitida ao Parlametno para a súa aprobación definitiva, pese a non contar coa maioría cualificada. Costa entender cómo os países que foron capaces de poñerse de acordo para aprobar unha moeda única, non o son para aprobar algo máis sencillo como é una orden eurpea de protección.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas