miércoles, 21 de julio de 2010


A Conselleira para a Igualdade e Bienestar social, Micaela Navarro, suliñou que as absolucións nos xuicios por violencia de xénero se deben á falta de probas e non ao feito de que se traten de denuncias falsas.
Non se coñece ningún caso no que os xuices deduciran testimonio a unha muller pola presentación dunha denuncia falsa. Cando un xuiz considera que non existen probas suficientes para emitir unha condena, o normal é que se absolva ao denunciado.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas