viernes, 9 de abril de 2010

Bruselas debate a creación dunha orde europea contra o maltrato

As policías dos 27 países da EU abogan por crear unha orde europea de protección ás víctimas da violencia de xénero, ademáis de contar cunha base de datos conxunta na que figuren todas as mulleres que sufriron algún tipo de maltrato.
En España, máis de 100000 mulleres maltratadas están incluídas no sistema de seguimento Integral de violencia de xénero. De elas máis de 500 afrontan un alto risco de ser atacadas polos séus ex cónxuxes ou compañeiros sentimentais e outras 14 clasificadas como máximo risco.
Tamén foi respaldada outra iniciativa, a de que as axudas e asesoramentos non só vaian dirixidos as mulleres cómo recolle a lei integral, senón que se extenda aos menores. A lei contra a violencia de xénero é boa, pero lle falta contemplar como víctimas aos fillos e fillas das mulleres maltratadas. Debería darse tratamento psicolóxico e apoio aos menores e as menores, pese a que non reciban malos tratos directamente, pero tamén os sufren pola tensión que se vive no fogar.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas