jueves, 18 de junio de 2009Na resolución do 4 de xuño se convocan axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo.

Os beneficiarios serán os homes traballadores por conta allea que se acollan á redución da xornada; no caso de familias monoparentais a persoa solicitante poderá ser home ou muller.

A contía das axudas irá en función do tempo que dure a redución da xornada e da propia redución.

O prazo para solicitar esta axuda remata o vindeiro 31 de agosto e o período que entra neste prazo é do 1 de setembro de 2008 ata esta data.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas