miércoles, 12 de noviembre de 2008
Durante o mes de novembro estase levando a cabo un obradoiro de corresponsabilidade doméstica no IES de Cacheiras co alumnado de 2 da ESO. A finalidade do mesmo é concienciarlles da importancia que ten o labor doméstico e que non é cuestión de sexo senón de implicación persoal. Os labores domésticos son cousa de todos e todas. O obradoiro está subvencionado pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas