miércoles, 29 de octubre de 2008

No DOGA do 17 de outubro publicouse a orde do 9 de outubro de 2008 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan bolsas de formación no ámbito do tratamento informativo da violencia de xénero en Galicia.
Poderán optar a estas bolsas todas as persoas que estéan en posesión do título oficial de licenciada/o en periodismo ou en comunicación audiovisual e telo obtido no ano 2003 ou con posterioridade, e estar en situación de desemprego ou solicitude de mellora de emprego.
As bolsas terán unha duración de 12 meses e a dotación económica non excederá de 13500€ anuais.
O prazo de presentación rematará 0 18 de novembro.

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas