jueves, 26 de marzo de 2009


O pasado 17 de marzo aprobouse o pagamento das indemnizacións, de pagamento único, a favor das mulleres qeu sofren violencia de xénero e/ou dos e das menores ou persoas dependentes afectadas por esta.
A finalidade destas axudas é evitar situacións de precariedade económica das vítimas de violencia de xénero que teñan concedida unha indemnización por sentenza xudicial, que lles corresponda polos danos e perdas ocasionados como consecuencia da dita violencia, e que non a esten a percibir pola insolvencia da persoa obrigada a pagarlla.
As mulleres que poden solicitar esta axuda deberán cumprir unha serie de requisitos que aparecen publicados no DOGA nº 52 do luns 16 de marzo de 2009.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de outubro de 2009

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas